WhatsApp Only 0679225457 / 0116607378 info@rodeorides.co.za

Indemnity

By renting equipment from Rodeo Rides, you accept to abide by all indemnities as stipulated below
NOTICE

EQUIPMENT / SAFETY TIPS

I understand and use this equipment entirely at my own risk and I will not hold RODEO RIDES or Associates responsible for any injury occurring as a result of using the Rodeo Bull. I have read and understand the conditions of use listed below and agree with the following:

 • I will not wear shoes or take food or drinks, spectacles, keys, earrings, or other sharp objects onto ride
 • I will not jump/bounce on the Rodeo Bull or on the inflatable mattress
 • I am over 1.2 metre’s high
 • I am not pregnant
 • I am not intoxicated either by alcohol or drugs
 • I do not suffer from heart conditions, high blood pressure, epilepsy, or have neck spinal injuries, or are recovering from surgery and/or recurring injury
 • I will not use or go on the equipment unless instructed by the operator
 • I except only one rider at a time is allowed on the rodeo bull
 • I understand users must be able to mount the rodeo bull unaided
 • I understand that if I fail to follow the above terms and an injury occurs as a result it is entirely my fault. I except if the equipment is damaged as a result of misuse I will be liable to pay for the damage caused up to the full cost of replacement.
 • I the rider will have no redress against, Rodeo Rides or Associates, the operators, the venue, or the hirer.
 • I am aware I use this rodeo bull do so at my own risk.
KENNISGEWING

TOERUSTING/VEILIGHEIDS REËLS

Ek verstaan en gebruik die MEGANIESE BUL op my eie risiko ek sal nie Rodeo Rides of Vennote verantwoordelik hou vir enige besering tydens die gebruik van Meganiese Bul nie. Ek het gelees en verstaan die kondisies van die gebruik van die Meganiese Bul en stem saam met die volgende:

 • Ek sal nie skoene, kos, koeldrank, brille, sleutels, oorringe en ander skerp voorwerpe saam vat op die Bul nie
 • Ek sal nie op die Bul of die matras spring nie
 • Ek is langer as 1.20 meter
 • Ek is nie swanger nie
 • Ek is nie blind of het enige sig probleme nie
 • Ek is nie onder die invloed van alkohol nie en gebruik ook nie dwelms nie
 • Ek lei nie aan enige hart siektes, hoë bloed druk, epeleptiese aanvalle, nek of rug probleme of herstel van enige operasies
 • Ek weeg nie meer as 100kg nie
 • Ek sal nie die Bul gebruik voordat ek toestemming gekry het nie
 • Ek aanvaar dat net een persoon die Bul kan gebruik op n slag
 • Ek aanvaar dat ek self op die Bul moet klim sonder enige hulp
 • Ek verstaan as ek nie die bogenoemde volg nie kan ek myself beseer en dat dit my eie skuld sal wees. Ek aanvaar as die toerusting beskadig word deur my dan sal ek verandwoordelik gehou word vir die skade en die skade ten volle betaal
 • Ek het geen eis teen Rodeo Rides of Vennote, die operateur, die fasiliteit of die huurder van die Meganiese Bul nie
 • Ek is bewus daarvan dat ek die Maganiese Bul op my eie risiko gebruik